شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
صفحه نخست|ايران|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|پرسش و پاسخ
منو اصلی
صفحات مجازی

 

   چاپ        ارسال به دوست

#نهم_دی

علت اغتشاش در( ایران ) تنها کشور دارای دمکراسی در منطقه چیست؟

سایت خبری پر بیننده یونانی زبان" پرونیوز" در مقاله ای علت رخداد اغتشاشات اخیر درایران را مقابله جمهوری اسلامی با زیاده خواهی قدرت های بزرگ در منطقه قلمداد کرده است.

تئوفراستوس اندروپلوس طی مقاله ای در سامانه پر بیننده " پرنیوز" علت اغتشاشات اخیر در ایران را مورد تحلیل و بررسی علمی و خبری کارشناسی انجام داده است و ریشه آن را در شکست های بزرگ و بی سابقه آمریکا و کشورهای عربی وابسته به آن قلمداد کرده و نوشته است: سئوال اینجاست که چرا باید اغتشاشات در تنها کشور منطقه خاورمیانه یعنی ایران رخ دهد و درکشورهای خودکامه و دیکتا تور منطقه ازاین اغتشاشات و اعتراضات خبری نیست و یا اگر هم هست در رسانه های وابسته به غرب از آن سخنی به میان نمی آید؟.

وی دراین باره همچنین می نویسد: پشت پرده به اصطلاح" حرکت خودجوش" اغتشاشی  چه می گذرد، نوشته است ،البته منافع غرب برعلیه کشور شیعه ایران  و محور شیعه – علوی که در سوریه ، عراق به پیروزی رسیدند و حاکمیت دردستان محور شیعه – علوی قرار گرفت باعث گردید" استخوان های آمریکا و تمام همپیمانانش خرد گردد" و به خوبی متوجه  شده اند که با قدرتی منطقه ای روبرو هستند و قادر به ادامه چپاول اموال و منابع طبیعی و حاکمیت خود بر منطقه نیستند و به همین دلیل از براه انداختن جنگ نیابتی به جنگ مستقیم با دولت ایران آن هم از داخل  روی آورده اند. 

 وی در ادامه می نویسد : باید واقعیات را گفت، می خواهد به مزاج سلطه گران خوش آیند باشد یا  نباشد، ایران تنها کشوری در منطقه است که حقوق مردم بر اساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و تنها کشوری است که از سال 1979 که انقلاب این کشور به پیروزی رسیده ، دمکراسی در این کشورریشه دار و نهادینه گردیده است و مردم دارای جایگاه ویژه ای هستند و مسئولان توسط خود مردم و بدون واسطه انتخاب می شوند و این درحالی است که در هیچکدام از کشورهای وابسته به  قدرت های غربی  چنین چیزی وجود ندارد و حتی تصور آن هم غیر ممکن به نظر می رسد. 

این خبرنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی منطقه درادامه می نویسد: ایران تنها کشوری در منطقه خلیج( خلیج فارس)  است که نمایندگان پارلمان و دولت توسط مردم و به روشی دمکراسی انتخاب می گردند و این چیزی است که در کشورهای عربی وابسته به آمریکا و تعدادی از کشورهای غربی هرگز مشاهده نشده و نمی شود.

اندروپولوس در ادامه مقاله خود می نویسد: به جای اینکه  در کشورهای عربی سنی که بصورت دیکتاتوری و توتالیته بر شهروندان خود حکومت می کنند و هیچگونه آزادی به شهروندان خود نمی دهند  باید غتشاش و قیام صورت  گیرد ، اما  این اغتشاشات در ایران  که تنها کشور دارای دمکراسی است، رخ می دهد که این خود برای هر آزاد اندیشی سئوال برانگیز می باشد.

نویسنده مقاله در ادامه با اشاره به مذهب ایرانیان نیز می نویسد: علت اصلی اینکه کشورهای وابسته به غرب حوزه خلیج فارس واقعاً از ایران تنفر دارند این است  که این کشور دارای دمکراسی است و این چیزی است که غرب به اصطلاح حامی دمکراسی و کشورهای وابسته عربی این منطقه به آمریکا و تامین کننده منافع آمریکا و تعدادی از کشورهای غربی، ازآن می ترسند زیرا  ایرانیان به تازگی شیعه نشده اند ، بلکه قبل از انقلاب هم  که شاه بر ایران حکومت می کرد هم شهروندان این کشور شیعه بوده اند، ولی به علت اینکه رژیم شاه و  کشورهای عربی وابسته  در یک اردوگاه با آمریکا  حضور داشتند هیچکدام از کشورهای عربی با ایران از درستیزه جویی با این کشوربر نیامد بودند، زیرا همه وابسته به یک بلوک بودند و در واقع در خدمت منافع آمریکا قرار داشتند.درحال حاضر که 20 درصد شهروندان عربستان را شیعه ها تشکیل می دهند و عربستان که راه ستیزه جویی با ایران را بخواست آمریکا در پیش گرفته است، ریاض از ترس شهروندان خود از این مساله هراسان است و می لرزد.

 نویسنده مقاله درادامه می نویسد: بر اثراغتشاشات براه انداخته شده تا کنون تعداد 22 نفراز شهروندان و نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده اند و بر اساس گزارشات تعدادی نیز تلاش کردند که با حمله به پاسگاه های انتظامی به غارت سلاح به پردازند تا برعلیه مردم و نیروهای امنیتی بکار برند ولی با اقدام به موقع نیروهای امنیتی دولت، این تلاش آنان ناکام ماند.

 اندروپلوس درادامه می نویسد: در حال حاضرحسن روحانی اصلاح طلب و میانه رو قدرت را دردست دارد  که با آرا مردم در انتخابات عمومی به قدرت رسید و این اغتشاشات زمانی صورت می گیرد که ایران نسبت به گذشته دارای وضعیت اقتصادی بسیار بهتری است و پس از توافقنامه برجام ، اقتصادی این کشور بسرعت رو به شتاب گذشته و در حال توسعه می باشد .

 این خبرنگار در ادامه می نویسد: این اغتشاشات در حالی بر علیه دولت ایران  به بهانه مشکلات مالی براه افتاده  که وضعیت اقتصادی این کشور خیلی بهتر از سال های قبل که ایران شدیداً تحت فشارهای تحریم های اقتصادی بوده است، خود بیانگر دخالت  دیگر کشورها از بیرون درایجاد اعتشاشات اخیر است.

 وی درادامه می نویسد: حرکت های اخیر " دونالد ترامپ " رییس جمهور آمریکا در قبال ایران و تلاش های وی برای نادیده گرفتن و یا لغو توافقنامه هسته ای ایران با 5 قدرت جهان و منجمله خود آمریکا  نشانگر این است که این کشوردر صدد ایجاد زمینه دخالت های بیشتر و به راه انداختن اغتشاش برآمده است .

 این تحلیگر یونانی درادامه می نویسد:  آمریکا با این طرفندها به بهانه به اصطلاح حمایت از مبارزان آزادی درصدد دخالت در امور داخلی ایران برای تامین  منافع خود و جبران شکست هایش در سوریه و عراق برآمده است.

این تحلیلگر مسایل سیاسی و خبرنگار در ادامه مقاله خود می نویسد: در حالیکه بر اساس منطق و دمکراسی و آزاد اندیشی در اصل بایستی اغتشاشات در دیگر کشورهای  خودکامه و وابسته به امریکا  که شهروندانشان از هیچ نوع آزادی برخوردار نیستند صورت می گرفت ، ولی می بینیم که این رخداد در درایران که دارای دمکراسی و درحال توسعه اقتصادی است، صورت می گیرد . این در واقع حاکی از آن است که  آمریکا و تعدادی از کشورهای غربی با همپیمانان عرب خود و اسراییل درصدد ایجاد اغتشاشات به امید تغییر کلی دراین کشور و یا بر سرکار آوردن رژیمی که در خدمت آمریکا و اسرائیل باشد را در سر می پروراند و رژیم اسرائیل ازاین حرکت آمریکا نیز حمایت می کند و خرسند است.

 امریکا و رژیم اسرائیل یک کشور قدرتمند و ثروتمند، دارای دمکراسی همچون سوریه  که  حقوق شهروندی و آزادی زنان را داشت  یعنی چیزی که در هیچکدام از کشور های عربی منطقه حوزه خلیج فارس وجود ندارد را به بهانه های واهی  برای ایجاد دمکراسی و آزادی به نابودی کشاندند که ورود به موقع ایران و روسیه باعث گردید که طرح ادامه تخریب کشورسوریه و گسترش دامنه حاکمیت آمریکا و اسرائیل بر کشورهای خاورمیانه را نا کام گذاشتند و هم اکنون براه انداختن اغتشاشات در کشور ایران به علت بغض و خشم سلطه طلبان  را شاهد هستیم.

این نویسنده ، تحلیگر و خبرنگار یونانی در ادامه می نویسد: رژیم اسرائیل از دخالت مستقیم آمریکا و دخالت نظامی این کشور در ایران بطور جدی حمایت می کند و عرب های وابسته به واشنگتن نیز از این اقدام خرسند خواهد شد، اما باید گفت که ایران برای حتی آمریکا و همپیمانش لقمه بزرگی است و هرگونه دخالت در تنها کشور دارای دمکراسی ایران باعث شکست آنان خواهد شد زیرا این کشور و این دولت از حمایت کلی مردم برخوردار است وعلاوه بر آن با روسیه ، عراق، سوریه، لبنان فلسطین و تعدادی دیگر از کشورهای منطقه دارای رابطه دوستانه و خوبی است و سپاه پاسداران نیروی قدرتمندی در صحنه نظامی است که درس فرراموش نشدنی در سوریه و عراق به آنان داده است.

البته در ایران مساله پوشش اسلامی مطرح است که این بر مبنای سنت و مذهب اسلامی است که در مقایسه با کشورهای وابسته عربی به آمریکا از سخت گیری ناچیزی برخوردار می باشد، ولی در دیگر مسایل اجتماعی زنان ایرانی در تمام سطوح فعالیت های سیاسی و اجتماعی حضور دارند و این چیزی است که در کشورهای مورد حمایت سلطه گران در منطقه وجود خارجی هم ندارد.

نویسنده مقاله در ادامه مقاله خود می نویسد: اما ایران دارای سپاه پاسداران قدرتمند، از یکسو، از سوی دیگر پشتیبانی و حمایت مردمی از سوی دیگر می باشد که براحتی قادر به پایان دادن به این اغتشاشات هستند و روسیه که همپیمان ایران در جنگ با تروریسم در سوریه می باشد، تحت هیچ شرایطی نه اجازه توفیق طرح های آمریکایی را خواهد داد و نباید هم بدهد زیرا ایران کشوری قدرتمند است که بخوبی توانست در دیگر کشورها برای تامین منافع خود، دماغ آمریکا، رژیم اسرائیل و اعراب وابسته به آنان در جنگ دامنه دار بر علیه تروریسم داعش و دیگر گروه های تروریستی که قصد ضربه زدن به کشورهای منطقه را داشتند را، به همراه روسیه با خاک بمالد.

 وی درادامه می نویسد: ایران تنها کشور منطقه است که زنان پست های مهمی را در اختیار دارند از وزیری گرفته تا نماینده مجلس و از آزادی و حضور در تمام سطوح اجتماعی برخوردارند که درهیچکدام از کشورهای منطقه چنین امری حتی قابل تصور هم نیست، ولی آمریکا درصدد بهانه جویی و با اتکا به ادعای بی اساس" حمایت از آزادیخواهی و ایجاد دمکراسی در کشور ایران"، دوباره احتمالاً به افزایش تحریم ها وفشارهای اقتصادی روی آورد تا شاید بتواند، حکومت ایران را تغییر دهد ولی باید بدانند که پاسداران انقلاب بسیار قدرتمند و مردم حامی دولت ایران هستند  که براحتی می توانند این اغتشاتشات را خاموش کنند و احتمال تغییر رژیم تل آویو بیش ازتغییر در تهران، که آمریکا و همپیمانش درصدد القای آن هستند، وجود دارد.

وی در ادامه مقاله خود آورده است: گرچه یکی از دلایل براه انداختن جنگ ها و خونریزها مساله اقتصادی است ولی شواهد تاریخی نشان میدهند که قاتلان ملت ها و زیاده خواهان ،  این جنگ ها و خونریزی های مستقیم و غیر مستقیم را بیشتر به خاطر دست یابی به مناطق راهبردی و ژئوپلی تیکی  در طول تاریخ برای تحمیل خواسته های زورگویانه خود، به راه انداخته اند ولی این امردیگر با حضور کشور قدرتمند ایران و نیروی سپاه پاسداران ایران و حمایت مردمی از دولت خود، در مورد ایران نمی تواند صادق باشد و باردیگر طراحان این اغتشاشات با شکست  درمقابل دولت ایران و مردم حامی آن ،مواجه خواهند شد.

 

 این خبرنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی درادامه مقاله خود می نویسد: وقتیکه " کنستانتینوس کارامانیلیس"  نخست وزیر یونان که درسال 2010 میلادی دریونان قدرت را در دست داشت، شرایط مشابهی را به علت طرح خوب توسعه همکاری با روسیه و احداث خط لوله انتقال نفت و گاز روسیه " برگاس – الکسندروپلی" به یونان و از یونان به دیگر کشورهای اروپای غربی را درصدد اجرا کردن بود، ودرکشور یونان  نیزچنین شرایطی  به راه انداختند، اما شرایط در ایران کاملاً متفاوت است و بزودی شکست دیگری برای طراحان ایجاد اعتشاش درایران ،  توسط دولت و مردم ایران که حامی دولت منتخب خود هستند مشاهده خواهیم کرد.


١٦:٣٠ - دوشنبه ١٨ دی ١٣٩٦    /    شماره : ٦٩٥٦٢١    /    تعداد نمایش : ٣١٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
پیوندها